Anonim

ETI skirtas pašalinti Europos Sąjungos silpnumą, palyginti su jos konkurentais pasaulyje, paversti tyrimų rezultatus komercinėmis galimybėmis.

„Mes dar esame įsitikinę, kad norint išspręsti šią problemą reikia naujos Europos institucijos, tokios kaip šiuo metu siūloma EIT forma“, - sakė komitetas.

Vienas iš Komiteto susirūpinimą keliančių paskatų įsitraukti į verslą: „Mūsų nuomone, jų siūlomas požiūris nesuteikia Europos įmonėms paskatų, kurių jiems prireiks aktyviai įsitraukti, ir tokiu būdu padaryti ETI sėkmingą“, - sakė baronienė. Tomas iš Voliswoodo, komiteto pirmininkas.

n

Pagal dabartinius pasiūlymus ETI sudarys šešios žinių ir inovacijų bendruomenės, kurios bus įsteigtos iki 2013 m. Tai būtų privataus verslo, mokslinių tyrimų organizacijų ir aukštojo mokslo institucijų partnerystės, sujungtos į tinklą.

Bendras biudžeto biudžetas yra maždaug 2, 4 mlrd. EUR, o komitetas teigė, kad EB „iki šiol pateikė tik ribotą informaciją apie ETI finansavimą“.